Op het slappe koord:

evenwicht bewaren tussen normaal en gestoord

Inbegrepen bij deelname

Op het slappe koord
Evenwicht bewaren tussen normaal en gestoord
Ed Oudejans

Bij het 1e SWP Hersencongres in 2010, ‘Hersens, Hechting en Hulpverlening’, was stress een leidend thema. Het 2e SWP Hersencongres in 2012, ‘Hersens in voor- en tegenspoed’, ging diep in op de gevolgen van vroege (chronische) stress door ‘early life events’ voor kind en levensloop. Het 3e SWP Hersencongres in 2013, ‘Bodemloos’, zoomde indringend in op de samenhang tussen hersens, hechting en omgeving. Deze eerste drie SWP Hersencongressen vormden vooral inleidingen op deelaspecten van hersengroei, hersenontwikkeling en gedrag. Het 4e SWP Hersencongres ging over het belang van netwerkvorming in het brein en de invloed van de samenhang tussen factoren als genetische aanleg, executieve functies, stress en gedrag op de ontwikkeling van dat brein. Het 5e SWP Hersencongres ging dieper in op die netwerkvorming en legde daarbij een link tussen identiteit, hersenen en stoornissen.

In 2018 organiseren wij alweer de 6e editie van het Hersencongres. Een congres over interactie tussen ervaring en omgeving, evolutionaire ontwikkeling van hersenen, informatieverwerking, vorming van identiteit, rol van cultuur, verstoring van evenwicht en gedrag.

Plenaire inleidingen van gerenommeerde wetenschappers over het verband tussen hersens en hulpverlening. Met accent op de actuele neurowetenschappelijke stand van zaken en thema’s als evolutie en hersenontwikkeling, hersenfuncties, identiteit, verstoorde informatieverwerking, afwijkend gedrag en de rol van cultuur.

Gedrag is een belangrijke maatstaf voor onze psychische gezondheid. Bij psychiatrische stoornissen loopt dat gedrag uitdrukkelijk uit de pas. Niet zelden zijn aanlegfactoren daarvan de oorzaak. Er zijn echter ook stoornissen waaraan verstoring van het evenwicht tussen binnen en buiten ten grondslag ligt. Vaak is er dan in iemands ontwikkeling of situatie iets mis gegaan. Bijvoorbeeld als gevolg van abnormale omstandigheden.

Hersenen kunnen worden gezien als een machtig en ingewikkeld stelsel van circuits. De ingewikkeldheid zit niet in de circuits zelf maar in de complexe wijze waarop al die circuits in een voortdurende uitwisseling van informatie onderling verbonden zijn. Wie het beste in staat is om informatie over zijn directe omgeving te verbinden met de ervaring die hij eerder opdeed, houdt zich in zijn directe leefomgeving het beste staande. Ervaring vormt daarbij de basis van onze identiteit.

Gedurende de evolutie zijn onze hersenen op een wijze ontwikkeld die het mogelijk maakt informatie over wat er om ons heen gebeurt voortdurend en met met hoge snelheid te verwerken. Hersenen die ons ook in staat stellen op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen. Het is voor de praktijk van groot belang te begrijpen dat aan veel problematisch gedrag verstoring van het evenwicht tussen interne en externe informatieverwerking ten grondslag ligt. Dat inzicht zou wel eens de basis kunnen zijn van de ontwikkeling van nieuwe en zelfs andere manieren om de problemen van onze cliënten het hoofd te bieden.

Twitter mee over het SWP Hersencongres 
gebruik #hersencongres @logacom

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor hulpverleners en therapeuten in jeugd- en volwassenenzorg en hun praktijkleiders/gedragsdeskundigen, verpleegkundigen, SVP-ers, managers kinderopvang, (GZ-, kinder-, jeugd- en eerstelijns-) psychologen, pedagogen, consultatiebureau-artsen, GGZ-artsen, psychiaters, onderwijskundigen, beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau en koepelorganisaties.