Bij het 1e SWP Hersencongres in 2010, ‘Hersens, Hechting en Hulpverlening’, was stress een leidend thema. Het 2e SWP Hersencongres in 2012, ‘Hersens in voor- en tegenspoed’, ging diep in op de gevolgen van vroege (chronische) stress door ‘early life events’ voor kind en levensloop. Het 3e SWP Hersencongres in 2013, ‘Bodemloos’, zoomde indringend in op de samenhang tussen hersens, hechting en omgeving. Deze eerste drie SWP Hersencongressen vormden vooral inleidingen op deelaspecten van hersengroei, hersenontwikkeling en gedrag. Het 4e SWP Hersencongres ging over het belang van netwerkvorming in het brein en de invloed van de samenhang tussen factoren als genetische aanleg, executieve functies, stress en gedrag op de ontwikkeling van dat brein. Het aanstaande 5e SWP Hersencongres ging dieper in op die netwerkvorming en legde daarbij een link tussen identiteit, hersenen en stoornissen.

Informatiemarkt
Op het SWP Hersencongres wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zichzelf en hun product of diens kunnnen presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl.

 

Actualiteiten en ontwikkelingen die de onderwerpen van vorige editites opvolgen worden momenteel onderzocht en besproken om weer een nieuw programma voor het 6e SWP Hersencongres samen te stellen. Er is nog geen specifieke dag gepland voor het volgende congres. Zodra er een datum en programma bekend zijn, dan vermelden wij dat uiteraard op deze website.

 

Heeft u ideeën of suggesties voor het congres en/of het inhoudelijke programma? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

Twitter mee over het WP Hersencongres 
gebruik #hersencongres @logacom

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor hulpverleners en therapeuten in jeugd- en volwassenenzorg en hun praktijkleiders/gedragsdeskundigen, verpleegkundigen, SVP-ers, managers kinderopvang, (GZ-, kinder-, jeugd- en eerstelijns-) psychologen, pedagogen, consultatiebureau-artsen, GGZ-artsen, psychiaters, onderwijskundigen, beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau en koepelorganisaties.